Morlanwelz

Morlanwelz, DE STAD VAN DE PARELS VAN MARIEMONT

Morlanwelz ook wel onderwijsstad genaamd, ligt aan de rand van het bos van Mariemont en telt 18 650 inwoners. Deze gemeente is het resultaat van de fusie in 1976 van drie vroegere gemeentes: Carnières, Mont-Sainte-Aldegonde en Morlanwelz Mariemont. Vroeger heerste hier een drukke industriële bedrijvigheid en nu, ze blijft een aantrekkelijke plaats met haar scholen, haar folklore en haar cultureel en toeristisch patrimonium.

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE
Rue R.Warocqué, 2 - 7140 Morlanwelz
Tel: +32(0)64 / 43.17.46 - +32 (0)64 / 43.17.12
www.morlanwelz.be - tourisme@morlanwelz.be

HET PARK VAN MARIEMONT

Het Park van Mariemont is een van de mooiste van België. Een oppervlakte van ongeveer 45 ha, zonder rekening te houden met de toegangslaan, de zogenaamde ’Drève de Mariemont’. Het ziet er nog hetzelfde uit als in het begin van de XXste eeuw. Voor de aanleg baseerde men zich op modellen van Engelse tuinen uit die tijd, waarin grasvelden, vijvers, bochtige paadjes en boompartijen elkaar afwisselden. In het park staan ook verscheidene eeuwenoude bomen.

HET MUSEUM VAN LA HAUTE HAINE

Dit kleine museum voor lokale geschiedeni heeft beslist heel wat troeven die weten te bekoren, en het stijgend aantal bezoekers is daarvan het levende bewijs. Het museum bevindt zich momenteel in het oude gemeentehuis van Carnières. Dat gebouw, dat in 1838
werd gebouwd, is ook de «Espace Muséal» geworden dat twee musea overkoepeld. Vanaf nu dat is de Cercle de Recherches et d’Education Culturelles de Carnières en dat is toegankelijk is voor iedereen.

Adres :
Place de Carnières, 52 à 7141 Morlanwelz
Tel. : 064/43.16.19
museehautehaine@gmail.com